top of page

לפוצץ אותם

קטע מקורי מאת אורן קוזי

-----------------------

 

אל תהיה חכם מדי בוני, ותוריד את החיוך המטופש הזה מהפרצוף שלך, ותפסיק למרוח אותי, לפני דקה אתה בעצמך חרבנת במכנסיים.

אני משלה את עצמי?

יכולתי לראות הכל בעיניים שלך , אני יכול לראות על מה אתה חושב, זה בעיניים שלך.

ביום הראשון שהגעתי לפה, תלמיד אחד עם עוד מאות אחרים,שורות ארוכות על המגרש,  כולנו מסודרים בשורות, ואתה עובר בינינו, וממצמץ בעיניים ,מחליט, מי יעשה מה, מי הולך לאן, מצמוץ אחד הוא יש לו מעיל יפה, מכנסיים מגוהצים, מטפחת לבנה, הוא ילך לאוניברסיטה.

כמו "שפלוצי" אומר-אתה לוקח את אלה שלא ייצא מהם כלום , ומרחיק אותם, שלא יפריעו.

 

 

הקשבנו לפטפוטים שלך, ולראש העיר שעמד שם וטרטר לנו במוח,  על כמה הוא גאה  , כמה הוא מאושר, על בית הספר המקיף הנפלא שלנו,  המקסים, לכולם ביחד,  המון הזדמנויות , כל כך הרבה נושאים, כל כך הרבה מקצועות, כל כך הרבה אפשרויות, משהו בשביל כל אחד, רק 

צריך להושיט את היד ולקחתם.

אבל אני הסתכלתי לך לתוך העיניים, אתה לא זרקת אף מבט לכיוון של ראש העיר המסכן.

רק הבטת עלינו  ,שנתנהג ,שנחייך,  והעיניים שלך אמרו אל תאמינו הוא חולם בהקיץ.

 

 

עכשיו אני יודע ,  אני בטוח שצדקתי.  בית הספר המקיף [יורק]

אח שלי ,אח שלי, מה שהוא אמר על הבית ספר הזה  , כשאני הגעתי הנה : זאת ההזדמנות של חייך הוא אמר לי. הוא היה רק בבית ספר יסודיבשבילו כבר מאוחר מדי, הוא כבר קבור באיזה בית חרושת,  אבל בית הספר המקיף הזה,  גן עדן, כל כך שונה, הוא אומר. ואני האמנתי לו 

שהוא יודע כי הוא מכיר את ראש העיר,  הוא חילק בשבילו תעמולה לפני הבחירות,  כן כן האח שלי ידע בדיוק כל מה שקורה בבית הספר הזה.

זאת ההזדמנות הגדולה שלך הוא אמר לי.

 

 

לא ידע מה שהוא מדבר,  אותו חרא רק יותר גדול.

כל מה שאתה רוצה,  רק תושיט את היד,כל מה שאתה רוצה, אם אתה חכם , אם אתה מבריק, אם אתה תקווה גדולה, אם חושבים שיצא ממך משהו!, פרסים, מדליות.

אבל בעצם זה בדיוק מה שהיה אצל אח שלי רק יותר גדול, הישגים , הצלחות.

זה הדבר היחיד שקובע פה, ציונים, בחינות בגרות, כל הממזרים החכמים שהולכים לאוניברסיטה , איזה מנהל מצויין , איזה מורים נפלאים,

איזה בית ספר פנטסטי.

מה איתנו? עם אלה שלא עושים בחינות בגרות,  שלא הולכים לאוניברסיטה , מה אתי?

אה? מה יוצא לי מכל זה?

bottom of page