top of page

מחזה: הקמצן

מאת: מולייר

הדמות:הרפגון. 

מערכה רביעית, תמונה שביעית

קולו נשמע עוד מן הגן בצווחו על הגניבה והוא בא בחופזה ובגילוי ראש

-----------------------

גנֵ‎‏בה! גנֵבה! רצח! תיפסו את הפושע! צדק, צדק, אלוהי המשפט! אני אבוד, אני הרוג, שַחטו אותי, גַנבו ממני את כספי. מי הוא זה? איזה הוא? אַיֵה הוא? איפה הוא מתחבא? מה עלי לעשות כדי לְמָצְאוׁ? לאן לרוץ? לאן לא לרוץ? האין הוא שם? האין הוא פה? מי זה? עמוד! אל עצמו, בתפסו את עצמו בזרועו. השב לי את כספי, נבל.. הָה, אני הוא זה! ראשי סחרחר עלי ואינני יודע איפה אני, מי אני ומה אני עושה. אבוי, כסף מסכן שלי, כסף מסכן שלי, ידיד נפשי היקר! הנה נלקחת מֵעִמִי, ומאחר שניטלת ממני ניטלה מִשענתי, ניטלה נחמתי, ניטלה שמחתי, הכול חָשַךְ בַעֲדִי, אין לי תכלית וטעם בעולם.  אם אין אתה לי למה לי חיים? תם ונשלם. אין בי כוח לשאת עוד. אני הולך למות, אני מת, אני קבור. האין איש בעולם שיבוא להקימני לתחייה על ידי שישיב לי את כספי או שיודיע לי מי לקח אותו? אָה? מה אתם אומרים? לא, אין איש. זה שעשה את המעשה, יהיה מי שיהיה, הרי ארב יפה-יפה לשעת הכשר ובחר בדיוק את הזמן שדברתי עם בני הפַגֶעַ-רָע. לדרך! אלך לעורר את הדין ולדרוש כי יעמידו לחקירה את הבית כולו, משרתים ושמשים ובן ובת ואותי עצמי. כמה אנשים נתאספו פה! בכל אשר אשים את עיני אין אדם שאינו חשוד עלי וכל אחד נראה לי כאילו הוא שגנב ממני. אה? מה הלחישות הללו שם? על זה שגזל את כספי הם מתלחשים? מה הרעש הזה שם למעלה? או הגנב נמצא שם? אנא ברחמיכם הרבים, אם ידוע לכם דבר על גונב כספי – הנני מתחנן בפניכם: הודיעוני נא דבר. האין הוא מתחבא שם ביניכם? הם מסתכלים בי כולם וצוחקים לי בקול. אני מבטיחכם שיש להם חלק בגנבה. מהרו, הבו קצינים, שוטרים, שופטים, דיינים, כלי חקירה, עצי תלייה ותליינים. אני אתלה את כל באי עולם ואם אינני מוצא את כספי אני תולה את עצמי אחר כך.

bottom of page