top of page

קטע מתוך הסרט "אהבה קולומביאנית" / רשף לוי

הדמות: עומר

-----------------------

הבאתי לך מתנה אישית. אמרתי לך שאני כותב? התחלתי, לא מזמן. הבאתי לך קובץ של 5 שירים. כתבתי שיר על הים ועל מין. התחלתי את הקטע שהיד נכנסת לתוך המים והיא עוד לא רטובה. זה חומר חזק על רגשות, על העתיד, בלי לשכוח את העבר. אתה יודע ש... כולנו התחלנו מאימא אחת, חוה. אתה יודע שפתאום קלטתי שהייתי בן-אדם סגור? נפתחתי לרוח. אתמול בכיתי בסרט. "אוסטין פאוארס, המרגל שתקע אותי". ראית את זה? אורי, אני מגלה רק לך אבל אני החלטתי לעזוב את יעל. אני... תשמע, אני הגעתי למסקנה שאנחנו לא מתאימים. טעות שלי. פאק שלי ואני לוקח את זה עליי אבל... אין ברירה. אני צריך לחיות והיא... להישאר אתה זה פשוט לשבת ולחכות למוות. שכרתי דירה בדרום העיר. בפעם הראשונה בחיים שלי פגשתי בחורות שמייבשות חוטיני בסלון. כל הפרופורציות שלי לגבי החיים השתנו. אני מדבר אתך על אורגיות, אני מדבר אתך על בחורות שאתה שוכב אתן ואתה לא יודע איך קוראים להן. שירלי, מהדירה, נראה לי היא נדלקה עליי. היא הייתה קצינת ת"ש בגולני, היא כל הזמן הייתה שואלת אותי מתי אני נכנס. אני מכין תכנית מילוט, ואז בלילה אחד אני מכיש את יעל ובורח. לא בחודש הקרוב, זה... עכשיו תקופת החגים, אנחנו מוזמנים לכמה ארוחות שאני לא יכול לבטל. אורי, בוא, בוא נעשה איזה... בוא נעשה איזה מודל קטן, איזה אימון על יבש. נגיד שאתה יעל ואני עומר, ואני רוצה להיפרד ממך. תנסה להיכנס לראש שלה, היא ערמומית, היא רוצה ילד ושם דבר לא יעצור אותה. אני רוצה שתגיד לי את הדברים הכי חמורים, תקלל אותי, קח סכין ו... תעשה אותי בן ערובה. היא מסוגלת להכול, או.קיי? אורי, אני לא יכול לעשות את זה. היא תתאבד. ואז בלוויה שלה אני אצטרך להסתכל לאימא שלה בעיניים ולהגיד לה: רבקה, אני לקחתי את הבת שלך בגיל 14 ואני מחזיר לך אותה בארון רבקה, הפאק הזה עליי!

bottom of page