top of page

מחזה: הזונה המכובדת

מאת: ז'אן פול סארטר

דמות: ליזי

-----------------------

שמע רגע

אני כאן משילשום 

לראשון אני נותנת בחינם זה מביא מזל

אתה המבקר הראשון שלי 

אני לא רוצה את הכסף שלך 

אבל אני מעוניינת לדעת כמה אני שווה חכה אני אנחש 

לא זה יותר מדי וחוץ מזה היו צרכים להיות אז שני שטרות 

אין בררה אני פותחת את המעטפה 

אתה יודע כמה נתת לי ?

קח בחזרה תיכף ומיד 

ארבעים דולר?

עשרים דולר ? 

לא יותר ?

אז זה בטח 

יותר מארבעים 

חמישים . מאה?

לא טעית

קח את זה בחזרה 

עשרה דולר 

בחורות כמוני לא יוקות אפילו לכיוון שלך בשביל עשרה דולר

ראית את הרגלים שלי 

והשדים שלי ראתה אותם

אלו שדיים של עשרה דולר

לפני שאני חוטפת התקפת רוגז

קח את הכסף שלך ותתנדף מפה 

לאדון כל הזמן מתחשק עוד פעם ועוד פעם 

האדון מבקש ממני לספר לו על הילדות שלי

והבוקר לאדון יש מצב רוח מחורבן 

וכול זה בשביל כמה לא ארבעים לא שלושים עשרה דולר

חזיר אתה אתה בעצמך מאיפה באת  מלוכלך אחד

אמא שלך בטח הייתה פרוצה בת זונה אם היא לא לימדה אותך להתיחס בכבוד לנשים

עושה לי פרצוף ארוך 

כאילו הוא משלים לי חודשי 

בשביל חזרות כזו זה אמון 

פרוצה בת זונה פרוצה בת זונה

bottom of page