top of page

ג'סי

מאת נתנאל אזולאי

-----------------------

הייתי שקועה מידי באומנות ובעצמי..כן..כן בעצמי..

זוהי הקללה הנצחית של כל שחקנית..להתבונן כל היום בראי לא שובע..

אף פעם לא הייתי מאושרת..ואתה היית תמיד כל כך טוב אלי..אבל הבית שלנו מעולם לא היה יותר מאשר חדר משחקים. 

היום- לראשונה בחיי, אשחק בתפקיד עצמי. אהיה אני.

לגביך הייתי אשתי בובתי בדיוק כמו שלגבי אבא היה ילדתי בובתי.

אני נורא נהניתי מזה ששחקת בי והשתעשעת איתי. אבל אלה היו חיי הנישואין שלנו.

אבל.. אבל רק את אופליה..רק אלבש את הבגדים שלה בפעם האחרונה..רק לראות..

לא! לא.. עשית החלטה ג'סי!! את עצמך!!

איזה רוח רם היה לעי מפולת! שפת חכם וחרב מלחמה! תקוות ממלכת זו! עטרת תפארתה! אבד..אבד כליל..

ואנוכי..נוגה. דוויה שבבנות, אשר אריתי דבש ממתק נדריו, רואה איך משתבש שכלו הנאדר..כמו פעמונים פגומים ואובדי 

אני בת שחףף!! לא..לא זאת אני שחקנית. אתה זוכר איך ירית בבת השחף?...

הוא לא האמין בתיאטרון..לעג תמיד לחלומותיי..ולאט לאט חדלתי גם אני להאמין..

קצב..אבוי לי!! אללי! הביטו מה ראו ומה רואות עיני!..

לאאא! פשוט לא ג'סי, תנשמי...תירגעי...תסתכלי על עצמך!!!!

נהייתי לקטנונית!! לאפסית!! שיחקתי משחק שאין לו טעם..

היום לראשונה בחיי..אשחק בתפקיד עצמי!!!!

לא ידעתי מה לעשות בידי.....

לא ידעתי לעמוד על הבמה....

לא שלטתי בקולי...

אשחק את עצמי...

את עצמי...

את עצמי...

את עצמי...

את עצמי...

את עצמי...

bottom of page